Over ons

De Vrijwilligersacademie IJmond is ontstaan vanuit de behoefte bij organisaties om meer structuur aan te brengen in het scholingsaanbod voor vrijwilligers in de IJmond.
De academie stelt zich tot doel vraag en aanbod op gebied van kennisverbreding van vrijwilligers  in de IJmond bij elkaar te brengen.
In eerste instantie ligt de nadruk op scholing van vrijwilligers die actief zijn op gebied van Zorg en Welzijn. Dit zal in de toekomst verder worden uitgebreid naar de sectoren cultuur en sport.

Bij de start in het najaar van 2017 zijn 14 organisaties betrokken bij de ontwikkeling van de Vrijwilligersacademie IJmond.
Coördinatie van de vrijwilligersacademie is in handen van Stichting Welzijn Velsen en We(l)doen IJmond.