Partners

Vrijwilligersacademie IJmond biedt een digitale plek waar organisaties uit de IJmond hun scholingsaanbod voor vrijwilligers kunnen plaatsen. Iedere non-profitorganisatie die haar scholingsaanbod wil delen of een scholingsvraag heeft kan hiervoor bij de academie terecht.

Deelnemende partners in de klankbordgroep die de academie verder ontwikkelt zijn: