Nieuwsbrief februari 2018

In 2018 zullen wij verder bouwen aan de ontwikkeling van de Vrijwilligersacademie IJmond. Met deze nieuwbrief willen wij jullie informeren over de stand van zaken en het laatste nieuws met jullie delen.
Zoals bekend moesten wij in november jl. de geplande netwerkbijeenkomst annuleren wegens het afzeggen van een van de sprekers en te weinig aanmeldingen. Het is ons voornemen om deze bijeenkomst een tweede kans te geven en wel eind mei/begin juni van dit jaar. U zult hier uiteraard weer een aparte uitnodiging voor ontvangen zodra de datum bekend is. De gedachte is om de agenda van deze bijeenkomst gelijk te houden aan die van de eerder geplande bijeenkomst. Wij ontvingen enthousiaste reacties en enkele organisaties betuigden spijt dat zij in november niet konden deelnemen. Wij hopen daarom dit jaar nog voor de zomer een geslaagde meeting neer te zetten, waarvoor wij ook vertegenwoordigers van sportieve en culturele organisaties zullen uitnodigen.
Veel organisaties in de IJmond bieden scholing en training aan vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en ook mantelzorgers. In 2017 is een begin gemaakt dit aanbod te bundelen en bij elkaar te brengen op de website www.vrijwilligersacademieijmond.nl, om zodoende een wijdere verspreiding mogelijk te maken. Voor het komend jaar wordt voorzien dat dit verder zal worden uitgebreid en zal de academie ook zelf aanbod gaan creƫren en onder de aandacht brengen. Er wordt tevens gewerkt aan een nauwere samenwerking met We(l)doen IJmond, zodat in de toekomst het grote aanbod op gepaste wijze onder de aandacht wordt gebracht en terechtkomt bij de doelgroepen waarvoor dit bestemd is. Uiteraard geschiedt dit voornamelijk langs de virtuele weg; wij zullen u waar mogelijk assisteren bij het plaatsen en promoten ervan.
Hierin kunnen wij natuurlijk niet zonder u: die organisaties die workshops, trainingen en cursussen op het programma zetten voor vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties. Graag doen wij een beroep op u om ons op de hoogte te stellen van uw trainingen, workshops en cursussen voor vrijwilligers, professionals en mantelzorgers, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat dit via de website geplaatst wordt. U kunt zich op de website natuurlijk ook als organisatie zelf aanmelden en uw scholingsactiviteiten plaatsen.
Wij hopen voor dit jaar wederom op een vruchtbare samenwerking en hopen u te mogen verwelkomen op de eerstvolgende netwerkbijeenkomst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *