Netwerkbijeenkomst 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei vond in het Kennemertheater in Beverwijk de tweede netwerkbijeenkomst plaats van Vrijwilligersacademie IJmond, een coproductie van We(l)doen en Stichting Welzijn Velsen. Vertegenwoordigers van gemeentes, vrijwilligersorganisaties, professionals en vrijwilligers bogen zich samen over het thema ‘aanpak van eenzaamheid’.

Gastspreker Kees Penninx, oprichter van  Bureau ActiveAge, onderzoeker, trainer, adviseur en publicist in het sociaal domein, hield een inleiding op het onderwerp onder de titel ‘Alle hens aan dek’, een titel waarmee hij doelde op het feit dat de hele samenleving aan zet is bij de aanpak van dit veelomvattende maatschappelijke probleem. Na het onderstrepen van het belang van de rol van vrijwilligers, beëindigde hij zijn betoog met de volgende adviezen:

 

  • Richt je op het mobiliseren en ondersteunen van de samenleving om in de eigen omgeving verschil te maken.
  • Leg verbindingen tussen informele en formele hulp / ondersteuning.
  • Bied altijd maatwerk.
  • Werk samen en leer van elkaar.

 

Teneinde op de hoogte te zijn van wat organisaties al doen op dit gebied konden de aanwezigen zich aanmelden voor een van de vier workshops, waarin best practices werden gepresenteerd op het gebied van de aanpak van eenzaamheid, nl:

  • Lotgenotencontact bij rouwverwerking
  • Sport en beweging
  • Digitale hulpmiddelen
  • Inzet van medeburgers/ – bewoners

 

Tot slot werd  in het afsluitende, plenaire gedeelte teruggevraagd hoe de aanwezigen de bijeenkomst hadden ervaren en of zij mogelijkheden zagen tot verdere samenwerking op het gebied van het thema. Vragen waarop door de meesten met een dubbel positief antwoord werd gereageerd.

De sheets van presentatie van de gastspreker kunt u hier terugzien:

23052019 Presentatie Kees Penninx-2

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *