Vinden en binden van vrijwilligers


Hoe creëer en benut je betrokkenheid? Hoe ga je van betrokkenheid naar actie? Hoe zorg je ervoor dat betrokkenheid duurzaam blijft? Het vergt een nieuwe manier van kijken. Kijken naar mensen die op een andere wijze bij de organisatie betrokken zijn. Omdat ze ex-vrijwilliger zijn, omdat ze alleen graag over de organisatie bloggen, of omdat ze eens per jaar het geld van de hardloopwedstrijd doneren. De achterban van de organisatie is breder dan alleen de vrijwilligers, en verschillende mensen zijn op verschillende manieren betrokken.

Dat vraagt veel van organisaties als het gaat om het werven van nieuwe en aansturen van huidige vrijwilligers, om het betrekken van een bredere groep mensen en de afstemming van hun activiteiten met die van de zittende vrijwilligers.

Programma
Voor vrijwilligersorganisaties is het vaak een hele kunst om genoeg vrijwilligers te vinden die goed in de organisatie passen. En om deze vrijwilligers actief en gemotiveerd te houden. Met dit e-learningprogramma kunnen vrijwilligersorganisaties op elk moment van de dag en vanuit huis de basisbeginselen van vrijwilligersmanagement leren. Deelnemers van het e-learningprogramma bekijken online een video en beantwoorden interactieve vragen waarmee ze direct feedback krijgen op de gemaakte keuzes.

Persoonlijk actieplan
Naast het toepassen van de welbekende wervingscirkel, leren mensen ook welke beweegredenen vrijwilligers kunnen hebben en hoe zij daar in de werving en begeleiding op in kunnen spelen. Ook leren zij dat er verschillende manieren zijn waarop vrijwilligers binnen de organisatie actief kunnen zijn en hoe zij dit zodanig kunnen organiseren dat het vrijwilligerswerk aantrekkelijker wordt voor diverse doelgroepen. Daarbij worden open vragen gesteld zodat de deelnemers automatisch de vertaalslag maken naar hun eigen organisatie. De antwoorden worden verwerkt in een persoonlijk actieplan. Hiermee hebben de deelnemers ook direct een plan van aanpak om het geleerde in de praktijk toe te passen.

beginners


Vrijwilligerscoördinatoren, vrijwilligers die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor werving en begeleiding van vrijwilligers


Inschrijven
Via de inschrijfknop ga je naar de website 'vrijwilligerswerkacademie.nl''.
Daar kun je de cursus online volgen.

Deelnemen