E-learning Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)


Vrijwilligerswerk achter de bar van je organisatie is hartstikke goed en belangrijk werk! Om als barvrijwilliger aan de slag te gaan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet minimaal 16 jaar zijn en een Instructie Verantwoord Alcoholschenken gevolgd hebben. Deze instructie kan  digitaal gevolgd worden. De Instructie Verantwoord Alcoholschenken bestaat uit twee delen. Een informatief gedeelte en een test van je kennis. Wanneer je de test met 30 vragen gehaald hebt krijg je via de mail een certificaat die je zelf kan printen en aan de organisatie geven. De organisaties moeten bij een controle kunnen aantonen dat de barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholschenken hebben gevolgd.De gemeente controleert of de Drank- en Horecavergunning klopt – lees: namen van de vergunninghouders – en op handhaving van het alcohol verstrekken aan minderjarigen. Elke (vrijwilligers-)organisatie die alcohol schenkt is verplicht om altijd één persoon in de horecagelegenheid te hebben die in het bezit is van een IVA-certificaat of een diploma Social Hygiëne op de uren dat er alcohol geschonken wordt.

Programma
Je krijgt een online instructie over het schenken van alcohol. Je maakt een korte toets en verkrijgt hiermee het IVA-certificaat.Vrijwilligers van 16 jaar en ouder werkzaam in een kantine, bar, restaurant of andere horecagelegenheid


Inschrijven
Via de inschrijfknop ga je naar de website 'vrijwilligerswerkacademie.nl''.
Daar kun je de cursus online volgen.

Deelnemen