Cursus Evenementenverkeersregelaar


Bij grote evenementen zijn regelmatig  verkeersregelaars nodig. Vaak zijn het vrijwilligers die deze taak op zich nemen.
Volgens de Regeling verkeersregelaars 2009 moeten eenmalige evenementenverkeersregelaars een standaard instructie volgen. Deze kan online gevolgd worden.

 

 

Programma
Het programma bestaat uit een online instructie en een toetst. Bij een voldoende resultaat ontvangt de verkeersregelaar een verklaring.vrijwilligers die eenmalig als verkeersregelaar bij een groot evenement aan de slag gaan.


Inschrijven
Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisaties een vergunning aanvragen bij de wegbeheerder. In samenspraak met politie en gemeente wordt het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars bepaald en desgewenst opgenomen in de vergunning.
Door de gemeente wordt bepaald of het om evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd of eenmalige evenementenverkeersregelaars gaat.
De organisatie meldt het evenement aan via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl en ontvangt, na goedkeuring, een toegangscode voor de instructie via e-mail.
De organisatie en de evenementenverkeersregelaars registreren zich vervolgens op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart.


Deelnemen